معاونت پشتیبانی نهمین جشنواره ملی حرکت

 • عبدالله لوشابی

  عبدالله لوشابی

  معاون پشتیبانی
  • امیرحسین عراقی

   امیرحسین عراقی

   کمیته تشریفات
   • محمدصالح ابراهیمی

    محمدصالح ابراهیمی

    کمیته تشریفات داخلی
    • شمیم عبدلی

     شمیم عبدلی

    • مهرناز مهرابی

     مهرناز مهرابی

    • سهیل رحمانی

     سهیل رحمانی

    • معین شعبانیان

     معین شعبانیان

    • سارا سپهری فر

     سارا سپهری فر

   • سعید شعبانیان

    سعید شعبانیان

    کمیته تغذیه
    • شکوفه شیاسی

     شکوفه شیاسی

    • مهردخت سرشاهی

     مهردخت سرشاهی

    • علی صالح گوهری

     علی صالح گوهری

    • رضا مجیدی

     رضا مجیدی

   • دریا گلستانی

    دریا گلستانی

    کمیته تشریفات بین الملل
    • سارا ده یادگاری

     سارا ده یادگاری

    • مهسا مهتدی

     مهسا مهتدی

  • علی فرهنگ

   علی فرهنگ

   کمیته اسکان
   • اویس پورجعفری

    اویس پورجعفری

   • امیرمحمد عوض زاده

    امیرمحمد عوض زاده

   • حسین افزون

    حسین افزون

   • سحر عربپور

    سحر عربپور

   • مهلا امیرزاده

    مهلا امیرزاده

   • مهتاب محمدباقری

    مهتاب محمدباقری

   • پریسا گیلانی

    پریسا گیلانی

   • ریحانه سجادی زاده کرمانی

    ریحانه سجادی زاده کرمانی

  • علی ناصری

   علی ناصری

   کمیته حمل و نقل
   • محمد سلاجقه

    محمد سلاجقه

   • محمدعلی معافی

    محمدعلی معافی

   • محسن رضوانی

    محسن رضوانی

   • میلاد بیت اللهی

    میلاد بیت اللهی

  • کمیته حسابداری و کارپردازی
   • رسول فاریابی

    رسول فاریابی

   • میثم منوچهری

    میثم منوچهری