معاونت فرهنگی نهمین جشنواره ملی حرکت

 • ایمان پهلوانی نژاد

  ایمان پهلوانی نژاد

  معاون فرهنگی
  • لاله نخعی

   لاله نخعی

   کمیته بین الملل
   • هانیه ریگی

    هانیه ریگی

   • زهرا مهدیزاده

    زهرا مهدیزاده

   • سجاد ابرهام

    سجاد ابرهام

   • احمد رضایی

    احمد رضایی

  • سیدرسول حسینی

   سیدرسول حسینی

   امور چاپ
  • شایان زندی

   شایان زندی

   کمیته کتابچه و ویژه نامه
   • الهام سلطانی

    الهام سلطانی

   • روزبه غضنفری

    روزبه غضنفری

   • نعیمه سالاری گوهرریزی

    نعیمه سالاری گوهرریزی

   • زینب محمدی

    زینب محمدی

   • حمیده رضائی

    حمیده رضائی

   • امیرحسین عباس زاده

    امیرحسین عباس زاده

  • سید حجت سادات حسینی

   سید حجت سادات حسینی

   کمیته گردشگری
   • رامین بهاالدینی

    رامین بهاالدینی

   • مهناز ناوکی

    مهناز ناوکی

  • فاطمه فولادی ماهانی

   فاطمه فولادی ماهانی

   کمیته برنامه های فرهنگی هنری
   • سجاد زند

    سجاد زند

   • الهه رمضانی

    الهه رمضانی

   • محمدرضا عباسی

    محمدرضا عباسی

   • عاطفه غفاری

    عاطفه غفاری

  • سیدهاشم جمهری خامنه

   سیدهاشم جمهری خامنه

   مدیر رادیو حرکت
   • الهام خادمی

    الهام خادمی

   • نازنین زهرا عربپور

    نازنین زهرا عربپور

   • رضا شهابی نژاد

    رضا شهابی نژاد

   • محسن حدادزاده

    محسن حدادزاده

   • ملیکا امین شرعی

    ملیکا امین شرعی