معاونت ارتباطات نهمین جشنواره ملی حرکت

 • باقر پورشاه آبادی

  باقر پورشاه آبادی

  معاون ارتباطات
  • حانیه زارع منصوری

   حانیه زارع منصوری

   خبرگزاری
   • معصومه نقیبی

    معصومه نقیبی

   • فاطمه باقی زاده

    فاطمه باقی زاده

  • راضیه ملازاده

   راضیه ملازاده

   تبلیغات مجازی
  • پرهام اخلاصپور

   پرهام اخلاصپور

   مستندسازی
  • باقر پورشاه آبادی

   باقر پورشاه آبادی

   سایت
   • علیرضا جهانبخش

    علیرضا جهانبخش

    سایت
   • مریم محمدخواه

    مریم محمدخواه

  • عماد میرزایی

   عماد میرزایی

   فناوری های نوین