معاونت اجرایی نهمین جشنواره ملی حرکت

 • معین جلالی

  معین جلالی

  معاون اجرایی
  • حمزه امیری

   حمزه امیری

   کمیته اختتامیه
   • رضا سلیمانی

    رضا سلیمانی

   • محمد فروتن

    محمد فروتن

  • رضوان نگارستانی

   رضوان نگارستانی

   کارگاه ها
   • حانیه میرحسینی

    حانیه میرحسینی

   • آسیه اشرف گنجویی

    آسیه اشرف گنجویی

   • رعنا کمالی

    رعنا کمالی

  • کامبیز اسلامی

   کامبیز اسلامی

   فن بازار
  • فاطمه عابد

   فاطمه عابد

   کمیته نمایشگاه
   • آرش زمانپور

    آرش زمانپور

    طراح
   • زینب شیروانی

    زینب شیروانی

   • نجمه علی آبادی

    نجمه علی آبادی

  • هادی پناهی

   هادی پناهی

   کمیته نشست ها
   • محمد طالبی

    محمد طالبی

   • سارا نیک پور

    سارا نیک پور

   • فاطمه معینی مجد

    فاطمه معینی مجد

   • الهام اکبری

    الهام اکبری

  • کمیته افتتاحیه
   • سعید مطابق

    سعید مطابق

    • محمدحسین ایزدی

     محمدحسین ایزدی

   • سعید مقبلی قرایی

    سعید مقبلی قرایی

    • محبوبه جعفرزاده

     محبوبه جعفرزاده