مسئولین نهمین جشنواره ملی حرکت

 • محمدصادق بصیری

  محمدصادق بصیری

  دبیر جشنواره
  • احمد یوسف زاده

   احمد یوسف زاده

   دبیر اجرایی جشنواره
   • زهرا راسخ

    زهرا راسخ

    معاون دبیر اجرایی جشنواره
   • حسین رشیدزاده

    حسین رشیدزاده

    مدیر هماهنگی اجرایی
   • عرفان شادروان

    عرفان شادروان

    دبیر ستاد اجرایی
    • ایمان پهلوانی نژاد

     ایمان پهلوانی نژاد

     معاون فرهنگی
    • باقر پورشاه آبادی

     باقر پورشاه آبادی

     معاون ارتباطات
    • عبدالله لوشابی

     عبدالله لوشابی

     معاون پشتیبانی
    • معین جلالی

     معین جلالی

     معاون اجرایی
    • ارسلان شجاعی

     ارسلان شجاعی

     معاون حمایت و نظارت
    • پیمان نصیری پور

     پیمان نصیری پور

     دبیرخانه