گالری تصاویر - مجموعه: نشست هماهنگی جشنواره ملی حرکت با حضور شهردار مهندس علی بابایی