گالری تصاویر - مجموعه: نشست هماهنگی جشنواره حرکت با حضور مدیر کل میراث فرهنگی