برگزیده ها

دانشگاه ها به ترتیب حروف الفبا

دانشگاه اصفهان

جغرافیا

شايسته تقدير

نشریه

مهندسی کامپیوتر

شايسته تشويق

ترویج

دانشگاه الزهرا

طراحی صنعتی

شايسته تشويق

آموزش

بیوتکنولوژی

شايسته تشويق

ترویج

دانشگاه ایلام

بهداشت مواد غذایی

شايسته تشويق

آموزش

گياهپزشكي

شايسته تشويق

حوزه آزاد بخش خلاق

دانشگاه بجنورد

مهندسی عمران

شايسته تشويق

آموزش

دانشگاه بیرجند

علوم باغبانی

شايسته تقدير

کتاب

هوا فضا

شايسته تشويق

ترویج

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)قزوین

مهندسی آب

شايسته تشويق

ترویج

دانشگاه پیام نور(واحد فارسان)

کارآفرینی

شايسته تقدير

کارآفرینی
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبريز : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

علوم پایه دامپزشکی

برگزيده

اختراع

مهندسی مکانیک

شايسته تقدير

آموزش

جغرافیا و گردشگری

شايسته تقدير

کارآفرینی

گیاه پزشکی

شايسته تقدير

کتاب

جغرافیا و گردشگری

شايسته تشويق

نشریه

نانوالكترونيك

شايسته تشويق

حوزه محيط زيست بخش خلاق

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

معماری

شايسته تشويق

آموزش

عمران

شايسته تشويق

مسابقه
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربيت مدرس : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

باستان شناسی

برگزيده

نشریه

مطالعات زنان

شايسته تقدير

کتاب

مهندسی برق و کامپیوتر

شايسته تشويق

آموزش

زبان و ادبیات عربی

شايسته تشويق

نشریه

مديريت فناوري اطلاعات

برگزيده

حوزه محيط زيست بخش خلاق
دانشگاه تهران

احیاء و مناطق خشک کوهستانی

برگزيده

آموزش

مهندسی برق

برگزيده

ترویج

مهندسی کامپیوتر (ACM)

برگزيده

مسابقه

مهندسی برق

شايسته تقدير

انجمن برگزیده

محیط زیست

شايسته تشويق

نشریه

نمایش

شايسته تشويق

نشریه

طراحي صنعتي

برگزيده

حوزه ترويج كارآفريني بخش خلاق

دانشگاه حکیم سبزواری

مکانیک

برگزيده

اختراع

زبان انگلیسی

شايسته تقدير

آموزش

فلسفه و حکمت اسلامی

شايسته تقدير

ترویج

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

مهندسي دريا-كشتي سازي

شايسته تشويق

مسابقه

دانشگاه خوارزمی

علوم گیاهی

برگزيده

انجمن برگزیده

تاریخ

برگزيده

نشریه

ریاضی

شايسته تقدير

ترویج

زیست شناسی سلولی و مولکولی

شايسته تقدير

نشریه

روانشناسی بالینی

شايسته تشويق

آموزش

زمین شناسی

شايسته تشويق

نشریه

علوم تربيتي-كودكان استثنايي

برگزيده

حوزه مشاركت دانشجويي بخش خلاق

دانشگاه رازی کرمانشاه

ترویج و آموزش کشاورزی

برگزيده

کارآفرینی

فیزیک

شايسته تشويق

آموزش

ترویج و آموزش کشاورزی

شايسته تشويق

ترویج

دانشگاه زابل

برق

شايسته تشويق

آموزش

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهندسی مکانیک

شايسته تقدير

مسابقه

مکانیک

شايسته تقدير

اختراع

زیست شناسی

شايسته تشويق

آموزش

فیزیک

شايسته تشويق

ترویج

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

دانشگاه شهيد باهنركرمان : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

رباتیک و مکاترونیک

برگزيده

انجمن برگزیده

مهندسی معدن

برگزيده

آموزش

نانو

شايسته تقدير

مسابقه

رباتیک و مکاترونیک

شايسته تقدير

اختراع

مهندسی کامپیوتر

شايسته تشويق

نشریه

دامپزشكي

برگزيده

حوزه اخلاق حرفه اي و آكادميك بخش خلاق

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهيد بهشتي : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

حقوق

برگزيده

ترویج

مهندسی هسته ای

شايسته تشويق

آموزش

ریاضی

شايسته تشويق

مسابقه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

گیاهان دارویی

شايسته تشويق

ترویج

زبان و ادبيات فارسي

شايسته تشويق

حوزه مفاخر بخش خلاق

دانشگاه شیراز

آموزش پیش دبستانی و دبستانی

شايسته تقدير

ترویج

روانشناسی تربیتی

شايسته تشويق

آموزش

دانشگاه صنعتی اصفهان

کامپیوتر

شايسته تقدير

انجمن برگزیده

منابع طبیعی

شايسته تشويق

ترویج

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

برگزيده

مسابقه

مهندسی مکانیک

شايسته تشويق

آموزش

مهندسی مکانیک

شايسته تشويق

ترویج

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

معماری و شهرسازی

شايسته تقدير

نشریه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی صنایع

شايسته تقدير

انجمن برگزیده

مکانیک

شايسته تشويق

ترویج

شیمی

شايسته تشويق

نشریه

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شیمی و مهندسی شیمی

شايسته تشويق

آموزش

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی مکانیک

شايسته تقدير

انجمن برگزیده

مهندسی مکانیک

شايسته تشويق

آموزش

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبايي : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

روزنامه نگاری

برگزيده

نشریه

ارتباطات

برگزيده

نشریه

روابط بین الملل

برگزيده

نشریه

حقوق

شايسته تقدير

مسابقه

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

شايسته تشويق

آموزش

مدیریت جهانگردی

شايسته تشويق

ترویج

حقوق

برگزيده

حوزه مفاخر بخش خلاق

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ايران : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

راه آهن

شايسته تقدير

نشریه

راه آهن

شايسته تشويق

آموزش

عمران

شايسته تشويق

ترویج

مواد و متالورژی

شايسته تشويق

مسابقه

عمران

شايسته تشويق

نشریه

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی مکانیک

برگزيده

انجمن برگزیده

حقوق

برگزيده

ترویج

علوم دامی

شايسته تقدير

آموزش

علوم ریاضی

شايسته تقدير

مسابقه

اقتصاد

شايسته تقدير

نشریه

دانشگاه فرهنگیان

تربیت بدنی

شايسته تشويق

آموزش

دانشگاه قم

زبان و ادبیات فارسی خواهران

شايسته تشويق

ترویج

دانشگاه کردستان

مکانیک

شايسته تقدير

نشریه

فقه و حقوق شافعی

شايسته تشويق

نشریه

مدیریت بازرگانی

شايسته تشويق

نشریه

دانشگاه گیلان

ریاضی

شايسته تشويق

نشریه

معماري

شايسته تشويق

حوزه مشاركت دانشجويي بخش خلاق

دانشگاه محقق اردبیلی

جغرافیا و برنامه ریزی

برگزيده

آموزش

جغرافیا و برنامه ریزی

شايسته تشويق

نشریه

دانشگاه هنر

گرافیک

شايسته تقدير

انجمن برگزیده

دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان

بین رشته ای انژیهای نو

شايسته تشويق

ترویج

دانشگاه یزد

دانشگاه يزد : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

مددکاری اجتماعی

شايسته تشويق

ترویج

دانشگاه هاي برگزيده در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي
  1. دانشگاه تهران
  2. دانشگاه فردوسي مشهد
انجمن هاي علمي دانشجويي منتخب دانشگاه‌هاي علوم پزشكي
  1. انجمن علمي دانشجويي ابن سينا - دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
  2. انجمن علمي دانشجويي پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  3. انجمن علمي دانشجويي اتزپروتز - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان