برنامه زمانبدی جشنواره
 

ردیف

روز

تاریخ

توضیحات

1

جمعه

02/07/95

حضور در دانشگاه شهید باهنر کرمان، پذیرش، تحویل و آماده سازی غرفه ها(از ساعت  8 صبح لغایت 19) ،تحویل محل اسکان ساعت 14 ، بازدید از موزه دفاع مقدس ساعت 17 الی 19

2

شنبه

03/07/95

افتتاح رسمی نمایشگاه(ساعت 9 صبح) ، بازدید از نمایشگاه ، کارگاه صفحه آرایی نشریات ساعت 10 ، کارگاه آموزشی دبیران ساعت 13:30، نشست کارشناسان با مسئولان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،بازدید از باغ فتح آباد

3

یکشنبه

04/07/95

بازدید از نمایشگاه، کارگاه های آموزشی ویژه کارشناسان ساعت 10 ، کارگاه خبر و گزارش نویسی ساعت 10، نشست دبیران شورای دبیران با مسئولین وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کارگاه آموزشی دبیران ساعت 13:30 ، تخلیه غرفه ها ساعت 17، بازدید از باغ شاهزاده ماهان و صرف شام

4

دوشنبه

05/07/95

تحویل محل اسکان(ساعت 7:30 صبح)،اختتامیه(ساعت 9 صبح)