نهمین جشنواره ملی حرکت, The 9th Festival of Harkat 3-5 مهرماه 1395دانشگاه شهید باهنر کرمان 24-26September,2016,Shahid Bahonar University of Kerman

Contact Us | تماس با ما

Address|دبیرخانه
Vahdat hall, Shahid Bahonar University of Kerman, Pazhouhesh Square, Kerman, Iran
Contact Us

9300905866(98+)
mousavi@harekatfest.ir

تماس با ما

03433257625
info@harkat9.ir

Follow Us